Software

Vývoj software

Vývojem software se zabýváme již od roku 1996. Za tu dobu jsme získali velké množství zkušeností a vybudovali kvalitní tým vývojářů, analytiků a testerů.

V současné době se specializujeme na tyto oblasti:

* Vývoj podnikových informačních systémů (Agenda, Berny, Očko, EVT, Databox, CBS, ...)
* Vývoj webových aplikací pro řízení podniku a sběr dat
* Nadstavby nad aplikačními servery Microsoft (Sharepoint, Content Management, BizTalk, Live Communications Server)
* Integrace aplikací (komunikační moduly www - podnikový IS)
* Vývoj databázových produktů na platformě databázového stroje Microsoft SQL Server
* Vývoj bezpečnostních systémů (kamerové, hlukové, teplotní, laserové ...)
* V rámci komplexních služeb nabízíme svým zákazníkům také hosting webových aplikací na UNIX i Win systémech.

Pro bližší informace a cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.


Školení

Ve vztahu k nabízeným vývojovým a implemetačním službám zajišťujeme školení v oblasti výpočetní techniky.

* Operační systémy (Windows, FreeBSD, Linux)
* Aplikace Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio)
* Databázové systémy (MS SQL, MySQL, Návrh relačních databází, MS Access)
* Servery (Exchange Server, Communications Server, Sharepoint Server ...)
* Statistický systém R

Školení probíhají konzultační formou jak v našich učebnách, tak i přímo u zákazníka
16.07.2024